Puhaltimien siipipyörien tasapainotus ja kunnonvalvonta

Tasapainotus & kunnon­val­vonta

Pyrimme toiminnallamme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin tarjoamalla laadukkaat, kustannustehokkaat sekä nopeasti reagoivat huoltopalvelut. Tutustu palveluihimme ja liity mukaan tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon.

Puhaltimen tasapainotus on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa energiankulutukseen, melutasoon, kestävyyteen ja turvallisuuteen. Tasapainotuksen avulla voidaan optimoida puhaltimen suorituskyky ja käyttöikä samalla vähentäen energiahäviöitä ja mahdollisia haittavaikutuksia.

Olemme tehneet tasapainotuksia ympäri Suomea ja myös muualla Euroopassa yli 10-vuoden ajan.

Ota yhteyttä jos epäilet puhaltimen olevan epätasapainossa, voidaan auttaa jo etänä arvioimaan tarvetta!

Teemme myös puhaltimien korjauksia ja kunnostuksia pajallamme Kouvolan teholassa ja asiakkaan luona.

Palvelut

Tasapainotus

Puhaltimen tasapainotuksella on useita tärkeitä vaikutuksia. Puhaltimen tasapainotus tarkoittaa sitä, että puhaltimen roottorin tai siipien massa on tasaisesti jakautunut, jolloin puhallin pyörii tasaisesti ja värähtelee vähemmän. Tässä muutamia syitä, miksi puhaltimen tasapainotus on tärkeää:

N

Tehokkuus

Tasapainotus vaikuttaa suoraan puhaltimen tehokkuuteen. Epätasapainossa oleva puhallin aiheuttaa lisääntyvää kitkaa ja värähtelyä, mikä voi johtaa energiahäviöihin. Tasapainotuksen ansiosta puhaltimen moottori voi pyöriä helpommin ja tarvita vähemmän energiaa tehokkaan ilmavirran tuottamiseksi.

N

Melutaso

Tasapainotuksella on myös merkittävä vaikutus puhaltimen melutasoon. Epätasapainossa oleva puhallin voi aiheuttaa ääntä ja resonanssia, mikä johtaa ylimääräiseen meluun. Tasapainotettu puhallin vähentää tärinää ja melua, mikä on erityisen tärkeää esimerkiksi äänenherkissä ympäristöissä tai tilanteissa, joissa melu halutaan minimoida.

N

Kestävyys

Epätasapaino voi aiheuttaa ylimääräistä rasitusta puhaltimen osille, kuten laakereille ja puhaltimen rungolle. Tämä voi johtaa ennenaikaiseen kulumiseen, vaurioihin ja lyhyempään käyttöikään. Hyvä tasapainotus vähentää tällaista rasitusta ja parantaa laitteiston kestävyyttä.

N

Turvallisuus

Epätasapainossa oleva puhallin voi aiheuttaa vaaratilanteita. Epätasapainon aiheuttama rasitus voi irrottaa siipiä tai aiheuttaa puhaltimen rikkoutumisen.

Palvelut

Kunnonvalvonta

Puhaltimien kunnonvalvonnan tarkoituksena on seurata ja arvioida puhaltimien toimintaa ja tilaa. Tavoitteena on havaita mahdolliset poikkeamat tai ongelmat puhaltimen suorituskyvyssä tai toiminnassa ajoissa, jotta niihin voidaan reagoida ennen kuin ne aiheuttavat vakavampia vaurioita tai häiriöitä.

Kunnonvalvonta  voi sisältää seuraavia osia:

N

Mittaaminen ja seuranta

Puhaltimien toimintaparametrejä, kuten nopeutta, virtausta, painetta ja lämpötilaa mitataan säännöllisesti.

N

Trendianalyysi

Suoritetaan kunnonvalvontakierros, jossa mitataan värähtelymittarilla värähtelytasot, joista voidaan seurata pyörivien osien kuntoa. Paras lopputulos saavutetaan säännöllisillä mittauskierroksilla, jolloin nähdään vikojen eteneminen ja saadaan kerättyä tietoa esimerkiksi ajotilanteen vaikutuksesta puhaltimen käyttäytymiseen.

N

Visuaalinen tarkastus

Puhaltimet tarkastetaan visuaalisesti, jotta havaitaan mahdolliset mekaaniset vauriot, kulumiset ja epäpuhtaudet. Yleensä on hyvä suorittaa visuaalinen tarkastus prosessin tai laitteiden käydessä, jolloin nähdään niiden toiminta käyttötilanteessa ja prosessin olosuhteiden ollessa sellaiset, jotka ne normaalissa käyttötilanteessa ovat. Tämän jälkeen pystytään kohdentamaan seisokkeihin tai laitteiden pysäytyksiin lisä tarkastustoimia ja korjauksia.

Kunnonvalvonta auttaa ennaltaehkäisemään puhaltimien toimintahäiriöitä, vähentää odottamattomia seisokkeja ja parantaa niiden käytettävyyttä, tehokkuutta ja turvallisuutta.

Muita palveluitamme

Teollisuus ja prosessi ilmanvaihto

Monipuolisia huolto-, korjaus- ja asennuspalveluja vankalla ammattitaidolla.

Puhallinhuolto

Puhaltimien säännöllinen ylläpito ja kunnossapito.

Metallituotteiden valmistus

Kanavaosat, erikoisosat, laitevalmistus ja erilaiset metallityöt.

Ammattitaidolla ja vuosikymmenien kokemuksella.

Etsitkö ammattilaista teollisuuden ilmastointihuolto ja asennustöihin?

Erikoisosaamisemme on puhaltimien ja teollisuusilmastoinnin korjaus-, asennus- ja huoltotyöt. Erityisesti puunjalostusteollisuuden, kuten sahojen, sellu- ja paperi­tehtaiden ilma­laitteet ovat tuttu ympäristö meille, josta ammatti­taitoisella henkilö­kunnallamme on vuosi­kymmenien laaja-alainen kokemus.

Myös kiinteistöpuolen ilmastoinnin puhaltimien korjaus on meille arkipäivää.
Ota rohkeasti yhteyttä jos tarvitset apua puhaltimien kanssa.

Yrityksen voimavara on sen omistautunut sekä ammatti­taitoinen henkilö­kunta sekä työhön soveltuvat työvälineet ja laitteet.